www.rabobank.nl/clubsupport

Corona virus

Hierbij een update van het bestuur.

Ivm de laatste ontwikkelingen omtrent het corona virus mogen er geen grote georganiseerde samenkomsten plaats vinden, of deze moet aan bepaalde eisen voldoen. Omdat de ruimte bij Dierenvoeder De Driesprong het niet toelaat en er dan alsnog teveel beperkingen zijn, hebben wij moeten besluiten de Vogelshow helaas te annuleren. Er komt helaas dit jaar dus GEEN vogelshow van de vogelvereniging Zang en Kleur Opheusden.(Voor wat betreft de eerste bestelronde van ringen voor 2021 bij de NBVV, zijn er geen problemen, leveringen ringen en uiterste besteldata's, zie verder op de site ringinfo). 

We wensen u alle het aller beste toe!

Groeten het bestuur.

 

Bisschopstangare (Tangara episcopus)

Bonte Lijster (Ixoreus naevius)

Canadese Zanger (Cardellina canadensis)

Bruinkeelortolaan (Emberiza caesia)

Kobaltgors (Porphyrospiza caerulescens)