Deel deze pagina

'Zang en Kleur' te Opheusden bestaat

Het bestuur van vogelvereniging

uit zeven zeer enthousiaste mensen

en die hebben de volgende functies

Aris Anker

Voorzitter                               06-19057048

Jaap Randewijk

1e Penningmeester               06-53584524

Arjan willemsen

2e Penningmeester

Gerwin Hendriksen

1e Secretaris                          06-12676910

Jan Stam

2e secretaris                          

Johan Berends

Materiaalcommissaris

Arjan van Noort

Algemeen betuurslid             06-48258493

De voorzitter leid zowel de leden- als de bestuursvergaderingen.

De secretaris onderhoud het contact met de leden, het district en de bond.

De penningmeester zorgt ervoor dat de vereniging financieel gezond blijft.

De 2e secretaris vervangt indien nodig de secretaris en helpt hem waar mogelijk.

Voor de 2e penningmeester geldt hetzelfde.

De materiaalcommissaris draagt er zorg voor dat ons materiaal in goede conditie blijft.

Algemeen bestuurslid overal inzetbaar en de website en Fasebook en bij hoorende zaken