Iets over het drinkwater

Roodborstje

Roodborstje

door Paul van der Vliet

Het aanzuren van drinkwater

In de natuur is alles erop gericht om ziekten te voorkomen en daar weten vogels heel goed mee om te gaan. Omdat we de natuur niet kunnen evenaren zijn we toch genoodzaakt om eivoer en/of water aan te vullen met het doel om allerlei ziekten bij onze vogels te voorkomen. Het aanzuren van drinkwater is een voorbeeld. We moeten dan onderscheid maken tussen sterke en zwakke zuren. Meestal wordt aan het water een zwak zuur, zoals appelazijn, molkosan (melkzuurconcentraat) of citroenzuur (conserveringsmiddel E330) toegevoegd met het doel het water een lagere zuurgraad (PH-waarde) te geven. Salpeterzuur en zoutzuur zijn sterk geconcentreerde zuren met een PH van 1-2 (zeer agressief, daarom bij gebruik voorzichtigheid geboden: brandwonden op de huid, kleding waar meteen een gat in valt enz.) We kennen PH-waarden van 1-14. Hoe lager het getal hoe hoger de zuurwaarde. Drinkwater heeft over het algemeen een PH-waarde van 7-8. Dit noemen we neutraal. Een waarde lager dan een PH van 7 noemen we zuur en daarboven noemen we het basisch. Ik geef de voorkeur aan het toevoegen van medicinaal zoutzuur 10% verdunning: 1,5 ml. op 1 liter water. Na langdurig en succesvol gebruik van zoutzuur 10% bij kanaries ben ik dit ook gaan gebruiken bij mijn Europese vogels: hoofdzakelijk putters; een vogelsoort met een grote ziektegevoeligheid. Ik vind dat het gebruik van zoutzuur een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze vogels, mits goed gedoseerd. U kunt het zonder problemen dagelijks geven. Ik heb het een jaar lang getest.

A. Door het aanzuren van drinkwater ondersteunt u de vertering van het opgenomen voedsel. Het stimuleert de afgifte van diverse verteringssappen, waardoor het opgenomen voedsel beter en sneller verteerd wordt. Dit alles noemen we de stofwisseling. Het zijn de procesveranderingen en chemische reacties die in het lichaam plaatsvinden teneinde het leven in stand te houden.

B. De groei van micro-organismen (ziekteverwekkende bacteriën) wordt geremd of doet de ontwikkeling ervan teniet. De aanwezige lactobacillen e.d. die leven in het zure milieu van maag en darmen en broodnodig zijn voor de vertering van het aangeboden voedsel, kunnen overleven in het zoutzure milieu.

De voordelen

1. Het gebruik van zoutzuur werkt eetlustopwekkend

2. en ontslakkend.

3. Zijn de vogels eenmaal gewend aan het zoutzuur dan hebben ze minder last van coccidiose.

4. Ze nemen meer grit op. Vermoedelijk lost het grit onder invloed van zuur sneller op.

5. Er hoeft minder ESB3 gebruikt te worden en vaak kan het helemaal achterwege blijven.

6. De gevreesde megabacterie (schimmel) krijgt mogelijk minder kans als u zich aan de dosering houdt. Maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

Het belangrijkste vind ik dat zoutzuur al een lichaamseigen stof is; het wordt door minuscule kleine kliertjes afgescheiden in de maag. Voorts kunt u kiemzaad weken in aangezuurd water (1,5 ml. zoutzuur/1 ltr. water). Onjuist gekiemd zaad kan namelijk ook een bron van infectie vormen. Bij laboratoriumonderzoek was er geen enkele bacterie of schimmel in het water te vinden.

Het komt m.i. zover dat er in de intensieve kippen- en varkenshouderij geen antibiotica preventief meer toegepast zal mogen worden. Er is een middel (combimix) dat gecoate organische zuren bevat, zoals mierenzuur, propionzuur, azijnzuur, citroenzuur, melkzuur, amoniumzuur en overige ingrediënten. Het is een soort breedspectrum middel van diverse organische zuren voor preventieve behandeling. Het product is volledig biologisch afbreekbaar. Misschien is combimix wel het middel van de toekomst. In zaden (m.n. sesamzaad) kunnen ook organische zuren voorkomen. Helaas is hier nog weinig onderzoek naar gedaan. Sommige vogelliefhebbers doen kwark of caseïne onder het eivoer (PH = ca. 5,5). Dit verlaagt ook de PH-waarde.Ter vergelijking: Speeksel heeft een PH van 6,5 De maag heeft een PH van 3-4 Maagsap heeft een PH van 1,5-2 De dunne en dikke darm hebben een PH van 6-7 Coca cola heeft een PH van 4.

Waarom zijn toevoegingen noodzakelijk

Vogels in de natuur leven van wilde planten en deze bevatten meestal veel bitterstoffen, looistoffen, etherische oliën, organische zuren enz. en dat is goed voor de gezondheid. Veel van deze stoffen stimuleren de productie van maag- en darmsappen maximaal, zodat een goede stofwisseling is gegarandeerd. Maar helaas kunnen we de natuur niet evenaren, hooguit een stuk benaderen. Als u over wilt gaan op het aanzuren van drinkwater is het niet onverstandig te beginnen met een dosering van 1 ml./1 ltr. water gedurende 5 dagen en 2 dagen gewoon kraanwater. Doe dit gedurende 2 weken. Daarná kunt u overgaan op 1,5 ml./1ltr. water bijv. op vrijdag, zaterdag, zondag. In het begin kunnen uw vogels enige dagen wat dunnere ontlasting laten zien maar dit gaat vanzelf over. Het vogellichaam moet even wennen aan de nieuwe stof

PH-waarden (1 soeplepel is 10 ml.):

10 ml. appelazijn  op 1 liter water    = PH 5,5

20 ml. appelazijn  op 1 liter water    = PH 5,2

30 ml. appelazijn  op 1 liter water    = PH 5

50 ml. appelazijn  op 1 liter water    = PH 4,8

Bij een PH van 5 is het aangemaakte water nu zo zuur dat uw vogels het maar minimaal  of helemaal niet zullen drinken.

De PH waarden van zoutzuur 10% medicinaal.

1 ml. op 1 liter water     = +/- PH 4,8

1,5 ml. op 1 liter water  = +/- PH 4,2

2 ml. op 1 liter water     = +/- PH 9,9

2.5 ml. op 1 liter water  = +/- PH 3,6

Het keerpunt van de zuurgraad ligt bij +/- 3,2 PH.

Dat wil zeggen dat de PH-waarde niet meer zakt, ongeacht de hoeveelheid zoutzuur die nog aan het water wordt toegevoegd. U kunt ook zoutzuur 1 N(eutraal) 6 ml. op 1 liter water geven (10-14 dagen).

Let wel! Bij stress wordt er minder maagzuur geproduceerd en daardoor worden vogels vatbaarder voor ziekten.

Omdat warm weer zeer bevorderlijk is voor darminfecties geef ik tijdens het kweekseizoen 3 dagen achter elkaar zoutzuur 10%. In de rustperiode 2 dagen per week. Ik geef mijn vogels vóór aanvang van het kweekseizoen 2 dagen per week paardebloemextract. Tijdens de rustperiode 2 dagen per week brandnetelextract: 1 soeplepel = 10 ml. op 1 liter water.Uw vogels zullen blaken van gezondheid. Mijn manier van voeren is gebaseerd op de stelling dat weerstand opgebouwd moet worden op een vogelvriendelijke wijze. Met het geven van antibiotica kunt u nooit weerstand opbouwen. Bij een goede weerstand kunnen uw vogels zelfs virussen overwinnen en kan het vogellichaam antistoffen opbouwen. Bij onvoldoende weerstand zal uw vogel helaas alsnog het loodje leggen. De verschillende micro-organismen groeien het best wanneer er verschillende PH-waarden zijn. E-coli natte nesten en salmonella groeien het best bij een PH van 6-7,5. Deze bacteriën kunnen zich niet ontwikkelen in een zuur milieu. Een effectieve manier om pathogene bacteriën te doden is het verlagen van de PH in het drinkwater. 

Het Ph-bereik voor de groei van micro-organismen: 

Organismen

Minimaal

Optimaal

Maximaal

Bacterie

3.0-4.0

6.0-7.5

9.0-10.0

Gist

2.0-3.0

4.5-5.5

7.0-8.0

Schimmel

1.0-2.0

4.5-5.5

7.0-8.0

Ik wens u veel succes bij uw vogelkweek!

Kuifmees

Kuifmees

Deel deze pagina