De bouw van een volière

Zoals u kunt zien zijn er heel veel mogelijkheden om een voliere te bouwen. 

Een volière wordt vooral gemaakt volgens de financiële middelen van de vogelliefhebber. Maar de handigheid, het kunnen en het enthousiasme waarmee de volière gebouwd wordt doen soms wonderen. Dé gouden regel is dat u er goed aan doet uw volière te bouwen met duurzaam materiaal. In het tegenovergestelde geval zit u binnen de kortste keren met reparatiekosten. De meeste volières worden opgetrokken in hout. Hout dat nat kan worden door de regen moet vooraf behandeld worden tegen het rotten; hiervoor bestaat blackvernis wat veruit het beste en bovendien het goedkoopste product is. Wel moet u weten dat dit materiaal enkele dagen nodig heeft om volledig uit te drogen. Het houtwerk dat niet nat kan worden wordt het best met een latexverf geschilderd. Ook het gaas kan best een laagje blackvernis gebruiken. Het zal hierdoor duurzamer worden maar bovendien kunt u hierdoor beter uw vogels zien.

Maak ook een onderscheid in wat men noemt een “gemeenschapsvolière” en een “functioneler volière” om Europese vogels te kweken. Het is bewezen dat in een gemeenschapsvolière de kweekresultaten vaak bedroevend zijn. De ene soort verstoord er gewoon de andere; de agressiviteit van de vogels onderling zorgt verder voor allerhande ongemakken die de kweekresultaten in negatieve zin beïnvloeden. Onze voorkeur gaat duidelijk uit naar functioneler, kleine kweekruimtes waar de vogels per kweekkoppel worden gehouden.

Indien u nog nooit een volière gebouwd heeft geef ik u de raad eerst bij enkele vogelliefhebbers te gaan kijken en uw ogen goed de kost te geven. U kan uiteraard een kant en klaar voliére kopen “EUROKOOI” Nederland en “LOVEBIRD” België lijn zowat de beste qua prijs en kwaliteit.

Fundering

De volière moet vooral stabiel zijn. Daarom graaft u best vooraf een fundering uit tot u op de harde ondergrond zit. Dit voorkomt dat de voliere later scheef zal zakken. Op deze fundering metselt u een muurtje waarop later de zijkanten van de volière worden gebouwd. Best verwerkt u ijzer in dit muurtje waardoor het makkelijk wordt om het houtwerk vast te maken.

Bodem + dak

Onze voorkeur gaat uit naar een kurk droge bodem, dit kan uiteraard alleen in combinatie met een volledige overdekte volière. De praktijk heeft reeds voldoende bewezen dat natte, vochtige bodems vaak een bron zijn van bacteriën. Hierin kunnen zich allerhande ziektekiemen ontwikkelen die noodlottige gevolgen kunnen hebben voor onze vogels. De eerste kwekers die dit begrepen hadden waren de parkielenliefhebbers. Bij een niet volledig overdekte volière was de bodem na (ike regenvlaag nat zodat het gevaar voor wormbesmetting en darmstoornissen groot was. Giet daarom een betonnen bodem van ± 1 5 cm dikte. Voor u de beton aanbrengt plaatst u evenwel over de volledige oppervlakte een dikke plastiek. Dit voorkomt dat vocht later door de l)(’Lon heen kan. Een bodem uit beton heeft als verder pluspunt dat het muizen, ratten en ander ongedierte buiten de volière kan houden. Als dakbedekking kunt u p.v.c.-, eterniet-, of Bruynseelplaten waarop rooIII1(j gebrand wordt gebruiken. Aan de drie soorten platen zijn zowel voor- als nadelen verbonden; p.v.c.-platen ogen mooi maar de temperatuur kan er zeer hoog onder oplopen zodat deze platen moeten gekalkt worden of met rietmatten afgedekt. Eternietplaten zijn het goedkoopst maar de onderkant dient wel in het wit te worden geschilderd ogen minder aantrekkelijk voor de buurt. Bruynseelplaten met roofing is ongetwijfeld de beste maar ook de duurste oplossing. Een totaal overdekte volière voorkomt dat uilen en katten vat hebben op uw vogels; het verhindert dat nesten in de open ruimte uitgeregend worden en het vermijdt dat pas uitgevlogen jongen door een fikse regenbui nat worden met alle mogelijke gevolgen van dien.

Achterwand

Ook naar de achterwand van de volière moet de nodige aandacht uit gaan. deze moet in ieder geval stevig zijn en mag noch vocht noch tocht doorlaten. Om dit te bekomen kunt u een muur metselen, betonpaten plaatsen, of gegalvaniseerde ijzerplaten gebruiken. Werk de achterwand zorgvuldig af, het is de kant waarop de buurman kijkt. Een rij coniferen achter de volière biedt wellicht de oplossing. Het zorgt voor een mooi uitzicht en dempt ook aanzienlijk het geluid.

Tussenwanden

Ook de tussenwanden maakt u het best dicht met platen. Dit heeft als onbetwistbaar voordeel dat de vogels elkaar niet kunnen zien. Dit voorkomt problemen wanneer u soortgenoten plaatst in naast elkaar staande volières. De meeste vogels raken hierdoor instinctief opgewonden, wat stress veroorzaakt.

Vooraanzicht

Het vooraanzicht van de volière is best naar het zuidoosten gericht. Vanuit het westen komt de meeste regen en vanuit het noorden de koudste wind. De vogels koesteren zich graag in de opkomende ochtendzon. Tijdens de winterperiode - indien uw vogels in de volière blijven - moet u de voorkant afdekken. Om de gure koude op te vangen kunt u hiervoor best voorzetpanelen in plexiglas of plastiek gebruiken. Het voordeel aan panelen is dat deze in het voorjaar overdag kunnen weggenomen worden en als het ‘s nachts nog te koud is teruggeplaatst.

Deuren

In de volière moeten uiteraard ook deuren gemaakt worden. U kunt deze achteraan maken maar ik ben er voorstander van deze vooraan aan te brengen in combinatie met een gang van 80 cm breedte. Dit voorkomt dat de vogels zouden wegvliegen.

Zitstokken

De dikte van de zitstokken moet aangepast zijn aan de poten van de vogels; in het ander geval krijgen ze misvormde nagels en tenen. Als de vogel de zitstok omkiemt mogen de voorste nagels de achternagel niet raken. Maar te dikke zitstokken zijn eveneens uit den boze. De zitstokken mogen zeker niet los zitten, want dit kan tijdens de kweek voor onbevruchte eieren zorgen. De vogels mogen van op de zitstokken eet- en drinkpotten niet kunnen bevuilen met hun uitwerpselen.

Bodembedekking

Om de kale aanblik van de betonnen bodem wat meer aanschijn te geven zijn erin de handel diverse producten beschikbaar.

We noemen voor u op:

Schelpenzand

Wordt het meest gebruikt maar is eigenlijk het minst goede want het zet de vogels aan om schelpjes van de bodem te pikken. Na enkele dagen echter liggen er op de bodem al heel wat uitwerpselen die in het zand niet zo vlug opdrogen. Ook rond de drinkpot blijft het zand nat. De kans op coccidiosis of een worminfectie wordt dan reeds reëel. Het voordeel van schelpenzand is echter dat het mooi oogt vooral wanneer het vermengd is met witzand.

Papier

Dit is in ieder geval beter dan schelpenzand; de vogels zullen minder op de bodem komen omdat ze er toch niets vinden. Papier heeft als voordeel het vocht goed op te nemen maar het heeft ook nadelen. Zo zijn er vogels die het papier gaan versnipperen. Bedrukt papier mag nooit in het drinkwater terecht komen daar de inkt lood bevat wat een loodvergiftiging kan veroorzaken. Een ander nadeel is ook dat het lang niet mooi is.

Houtkrullen

Hebben het grote voordeel dat ze de bodem beslist droog houden en dat het niet duur is in aankoop. In een houtzagerij krijgt u ze meestal gratis. Een verder pluspunt is dat ze in een tijd van recycleren en composteren gewoon op de composthoop kunnen. Het enige probleem bij houtkrullen is dat ze niet blijven liggen.

Vloerdekkorrels

Worden ook wel anti-coccidiosiskorrels genoemd. Deze houden ongetwijfeld de bodem droog en de volière zo goed als coccidiosisvrij. Maar er zijn ook nadelen aan; zo is er de stofvorming en is er het feit dat sommige vogels de korrels in het nest dragen met het risico op gebroken eieren. Ook kunt u de afval niet onbeperkt op de composthoop deponeren.

Beukensnippers

Die blijven goed op hun plaats, houden de bodem zeker droog en kunnen na gebruik eveneens gecomposteerd worden. Maar ook hier bestaat het risico dat de vogels de houtbrokjes in het nest dragen met beschadiging van eieren tot gevolg. Als de bodem toch om de een of andere reden vochtig wordt kan er zich heel gevaarlijke schimmel vormen op de houtbrokjes die het leven van je vogels in gevaar brengt.

Hennepvezel

Ook dit houdt de volièrebodem droog maar het blijft niet op zijn plaats liggen. Verder is het niet goedkoop maar het kan dan wel weer op de composthoop.

Roosters

Er wordt 10 cm boven de volièrebodem een lattenwerk aangebracht waarop u panelen van stevig volièregaas bevestigt (parkietengaas). Deze roosters maken het onmogelijk voor de vogels om op de bodem tussen de uitwerpselen te foerageren. Als de roosters bevuild zijn kunt u deze proper maken met water en een ontsmettingsmiddel. Onder de roosters kunt u één van bovenvermelde bodembedekkers gebruiken. Dit systeem is pas de laatste jaren in trek gekomen. Het heeft veel voordelen maar het oogt niet mooi en zoals u weet wil het oog ook wel wat. Verder blijven vooral jonge vogels gemakkelijk met hun nagels aan dit gaas vasthangen zodat er risico bestaat dat hun nagels afbreken.

Beplanting in de volière

De beplanting zoals bomen, struiken, bloemen en planten is van enorm belang voor onze gevleugelde vrienden en bepalen een groot deel van hun welzijn.
En het zal u beslist niet onbekend zijn dat het vogelleven met al zijn vreugdevolle maar ook tragische perioden zich voor een belangrijk deel afspeelt in het groen.
Het is voor veel mensen die net met hun vogelhobby beginnen moeilijk om te weten welke beplanting men in de volière kan plaatsen. Daarom hebben wij voor u in grote lijnen in het volgende artikel enkele belangrijke punten beschreven.


Enkele planten en/of bomen die u kunt planten zijn:

Naaldbomen zoals de spar, den en lariks.

Bamboe, deze moet wel veel water hebben en kan erg woekeren

Beuk, waarvan vooral de jonge aanplant en de haagvorm een fijne plek bieden aan broedende vogels.

Brem, eveneens een goede plant voor het maken van een nest.

Bruidsluier, klimt goed en een goede beschutting voor de broedende vogels.

Buxus

Conifeer

Hazelaar

Hulst, deze blijft mooi groen in de winter en hebben rode bessen.

Jeneverbes

Liguster

Lijsterbes, bevat ook rode bessen.

Rododendron

Roos, deze bevat meestal de nodige luizen (welke de vogels zeer graag eten).

Spirea

Sneeuwbes

Vlier

Wilg.

Deze misstaat zeker niet in de grotere vliegruimten. Knotwilgen kunnen in volières met kromsnavels prima gedijen en wilgentakken zijn voor agapornissen een bron van vermaak. Het schors wordt gebruikt voor het bouwen van het nest van deze dieren. Wel moet ik er bij vermelden dat het niet altijd even praktisch is om hedera of andere klimplanten in een volière te gebruiken.

Mijn persoonlijke ervaring met hedera is dat het het hout wat in een volière is verwerkt in een korte periode zeer ernstig kan aantasten. Wanneer Hedera tegen hout opklimt, vormen er vanuit de takken wortels die zich als zuignapjes op het hout vastklampen. Het klimt hierdoor overal heen. Ook in het gaas. Het trekt de mazen van het gaas krom of het kan zover komen dat het het gaas kapottrekt. Breng de planten in uw vliegruimte altijd zodanig aan, dat ze een fraai geheel vormen met de omgeving. Pas echter wel op met het overdadig planten van bomen in het vlieggedeelte. Wanneer deze te hoog zijn zullen ze het vliegen belemmeren.

Giftige planten zijn:

Taxus

Narcis

Primula

Oleander

Bosdruif (clematis)

Acaciasoorten

Gouden regen

Hortensia

Lelietje van dalen

Als natuurlijke bodembedekking:

Straat gras

Engels raaigras

Varkensgras

Vogel muur

Paardenbloem

Sla

Bos aardbei

Bosbes

Perzikkruid

Distels

Brandnetel

Viooltje

Ook kun je trosgierst of panis (setaria viride) en millet goed zaaien. In een ren met agapornide of grote kromsnavels heeft beplanting geen zin, die knagen alles tot de grond af, daar kun je het beste wilgentakken in een emmer zetten en deze regelmatig verversen.Een dubbele beplantte volièreEen dubbele beplantte volièreEen dichtbeplantte volièreEen dichtbeplantte volièreEen 'kale' volière, geschikt voor kromsnavelsEen 'kale' volière, geschikt voor kromsnavels

Deel deze pagina