Iets over wilde kruiden en zaden

Putter of Distelvink

Putter of Distelvink

door Paul van der Vliet

In “Vogelvriendelijk vogels kweken” deel 3 heb ik u uitvoerig geïnformeerd over de voor- en nadelen van het aanzuren van drinkwater voor onze vogels.

Vogels in de natuur leven van wilde planten en zaden. Hierin moeten alle ingrediënten zitten om de vogels te voeden en hun een goede gezondheid te geven.

Veel planten bevatten spoorelementen en/of bitterstoffen, looistoffen, etherische oliën, organische zuren etc. Organische zuren zijn van planten of dieren afkomstige stoffen. /font>

Veel van deze stoffen stimuleren de productie van maag- en darmsappen maximaal. Bepaalde zuren werken tegen gisten, werken bacterieremmend en/of bacteriedodend.

Het zijn de natuurlijke medicijnen van onze vogels die een preventieve werking hebben om hen gezond te houden.

Omdat het immuunsysteem van het dier in gevangenschap vaak te weinig wordt getraind, waardoor het zich niet optimaal kan ontplooien, kunnen vogels in gevangenschap, waar de besmettingsdruk vele malen groter is dan in de natuur, ziek worden. Er zijn weinig vogelliefhebbers die tijd hebben om onkruiden (zaden) uit de natuur te halen en vaak ontbreekt de kennis ook. Te denken valt o.a. aan distels, zuring, graszaden, teunisbloem, bijvoet, elzenproppen enzovoort. Het zijn planten die veelal en/of organische zuren, etherische oliën, bitterstoffen, looistoffen bevatten. Sommige etherische oliën - oliesoorten die afkomstig zijn van sterk ruikende planten zoals bijvoet, anijs, venkel, dille en koriander - zijn in staat om binnen twee minuten schimmels en bacteriën te doden. Denk maar eens aan de megabacterie (schimmel) of E-coli (natte nesten).

U kunt de zaden ook aan uw vogels geven. Want het is onmogelijk om de natuur te evenaren en eigenlijk is het de plicht van elke vogelliefhebber om zijn vogels in gevangenschap optimaal te verzorgen en wel op een vogelvriendelijke manier.

 Omdat het verboden is antibiotica (preventief) aan diervoeders toe te voegen, is er een ander alternatief middel op de markt gekomen onder de naam Combi-mix.

Combi-mix wordt gebruikt om de PH-waarde (zuurgraad) te verlagen. De gecoate organische zuren worden in de darm van het dier afgebroken en kunnen daar worden opgenomen, waardoor een verlaging van de PH in het maag- en darmkanaal optreedt. Hierdoor wordt de afgifte van diverse verteringssappen gestimuleerd en wordt het voer beter en sneller verteerd. Dit resulteert in een betere voedselomzetting en een verbeterde eiwit- en zetmeelvertering.

Combi-mix is werkzaam tegen E-coli, salmonella, clostridum en campylobacteriën. Verder wordt door het toedienen van Combi-mix een diarree sterk gereduceerd.

Combi-mix is een vloeistof die bestaat uit gecoate organische zuren: Mierenzuur E236, Propionzuur E280, Azijnzuur E260, Citroenzuur E330, Melkzuur E 270, Ammoniumzuur en overige ingrediënten. Het product is volledig biologisch afbreekbaar. Combi-mix is een alternatief voor antibiotica in bijv. varkens- en kippenvoer, dus is het ook voor onze vogels geschikt. Zeer veel van deze zuren worden gebruikt als conserveermiddel of zuurteregelaar in levensmiddelen e.d.

Waarschuwing!

Het gebruik van Combi-mix kan brandwonden veroorzaken. De gevaarlijke componenten in het product zijn mierenzuur (E236), propionzuur (E280) en azijnzuur (E260). Contact met huid, ogen, inname en inademing moet ten stelligste worden afgeraden. Mocht dit toch gebeuren dan direct overvloedig spoelen met schoon water.

De aanbevolen dosering is 3 ml. per liter drinkwater. U heeft dan een PH waarde die ligt tussen de  4,0 en 4,5. De maximale dosering is 5 ml. per liter drinkwater.

De dosering van Combi-mix is afhankelijk van de PH waarde van het drinkwater en van de verlangde PH verlaging. Ook is het van invloed op hard of zacht water, veel of weinig kalk. Als u 3 ml. Combi-mix op 1 liter water mengt is het goed. Als u maar ónder een PH waarde van 4,5 zit. Dan kunnen bacteriën namelijk niet meer groeien en/of zich ontwikkelen.

Mochten er desondanks nog problemen rijzen dan is mogelijk een andere oorzaak de boosdoener. Bijv. inferieur eivoer en/of ingrediënten.

Mijn voederwijze is gebaseerd op het opbouwen van weerstand op een vogelvriendelijke manier. Met het preventief geven van antibiotica kunt u nooit weerstand opbouwen. Bij een goede weerstand kunnen uw vogels zelfs virussen overwinnen en kan het vogellichaam antistoffen opbouwen. Geef daarom nooit preventief antibiotica, u doet er meer kwaad dan goed mee. Door Combi-mix onder h

In het begin is het aan te bevelen om een kuur Combi-mix van 7 tot 10 dagen te geven. In de rusttijd 2 dagen aaneengesloten en in de kweekperiode 2 dagen Combi-mix, 2 dagen water, 2 dagen Combi-mix enz.

et drinkwater te mengen kunt u op een effectieve wijze de ziekteverwekkende bacterie afremmen en/of doden. Combi-mix heeft een veel effectievere werking als bijvoorbeeld appelazijn.

Daarom is het noodzakelijk om uw zuurgraad (PH) te verlagen tot minder dan 4,5. Wij als vogelkwekers hebben het zelfs al zover gebracht, dat onze vogels in gevangenschap een beter en langer leven hebben dan hun soortgenoten in de vrije natuur. We beschermen onze vogels tegen hun natuurlijke vijanden en we zorgen voor een goede huisvesting en een goede voeding. Eenieder zou wel zo’n onbezorgd leven willen leiden!

Vink

Vink

Deel deze pagina