Veiligheid in volière, kweek- en tentoonstellingskooi

De titel van dit artikel slaat niet onmiddellijk op de veiligheid van de liefhebber maar op die van de vogels. Jaarlijks verongelukken vogels door onveilige toestanden die gemakkelijk vermeden kunnen worden. Vaak worden reeds fouten gemaakt bij de bouw van de volière.

1) Een overdekte volière

 Een overdekte volière voorkomt dat uilen of katten over het volièregaas lopen. Vogels vliegen zich ‘s nachts soms te pletter tegen het gaas wanneer zij door genoemde dieren in hun slaap opgeschrikt worden.

2) Glasramen

Glasramen vooral spiegelglas zijn in een volière ongewenst. Vogels zien dit glas niet en kunnen zich ernstig verwonden door er tegenaan te vliegen vaak met de dood als gevolg

3) Uitstekende nagels

Uitstekende nagels of andere scherpe voorwerpen zijn van geen nut in volière. Zowel vogels, als de liefhebber, kunnen zich hieraan kwetsen.

4) Drinkpotten

Drinkpotten of schalen, mogen niet dieper zijn dan 3 cm. Dit voorkomt dat vooral pas uitgevlogen jongen erin zouden verdrinken.

5) Nestmateriaal

Nestmateriaal zoals draadgaren, maar ook paardenhaar, mag niet langer zijn dan 5 cm. Te veel vogels zijn reeds door verhanging omgekomen en dit door te lang nestmateriaal.

6) Stevigheid

Volières moeten stevig zijn. Een dik pak sneeuw of een stevige stormwind, heeft reeds meerdere volières doen in elkaar zakken. De plaats waar de kooien moeten opstaan, moet steeds stabiel zijn. Kom je op een tentoonstelling en stel je vast, dat de rekken waar de vogels opstaan, niet stevig genoeg zijn, dan is het verstandig de organisatoren hierop te wijzen. Misschien hebben die mensen dat over het hoofd gezien. Denk vooral niet dat dergelijke rek niet tegen de grond kan gaan. Ooit heb ik een tentoonstelling bezocht waar wel 3.000 kooien op de grond gesmakt waren. Het gevolg laat zich gemakkelijk raden: tientallen dode en gekwetste vogels, kapotte kooien en veel los vliegende vogels. Als organisator kan je alleen maar hopen dat dergelijke situatie je nooit overkomt. je moet natuurlijk anderen de les niet gaan spellen als bij u thuis de kooien van op de grond en dan zes hoog op elkaar staan. Want als ze omvallen is dat een serieuze klap, je houd er beslist kapotte kooien aan over en de kans is bijzonder groot dat je ook nog met gekwetste of dode vogels zit. Tentoonstellingskooien plaats je maximum met drie op elkaar met vier verliezen ze al hun stabiliteit en nog meer is gewoon onverantwoord. Vergeet ook niet dat wanneer een goede tentoonstellingsvogel met kooi en al nog maar van een tafel gedonderd is, het goed kan zijn dat hij nooit nog tot rust komt in een tentoonstellingskooi.

7) Muizengif

Muizen en ratten zijn instaat het gif een heel eind mee te dragen. Indien het ongedierte, het gif in de volière brengt en de vogels komen ermee in aanraking, dan betekent dit een gewisse dood voor de vogels.

8) Stabiliteit

Dat de volière stevig moet zijn, schreven we reeds in punt 6. Doch ook de zitstokken dienen stevig te zijn en vooral stevig bevestigd want ze kunnen de oorzaak zijn van onbevruchte eieren. Vogels kunnen bovendien erg schrikken wanneer de zitstok los komt en valt. Let er ook op dat de diameter van de zitstokken aangepast is aan de poten van de vogels. Wat men zeker moet vermijden is dat er drink- en eetpotten onder de zitstok staan. Weet dat de uitwerpselen niet in de eetbak thuishoren en vaak de oorzaak zijn van allerlei ziekten. De zitstokken moeten bovendien rein gehouden worden. Vogels hebben de gewoonte om tientallen keren per dag hun snavel te reinigen aan de zitstok. Wanneer de zitstokken bevuild zijn raakt de snavel en de bevedering er rond snel bevuild en vormen dan ook een mogelijke basis voor ziektekiemen. Ook te harde en gladde zitstokken moeten vermeden worden. De stabiliteit van nesten en nestkasten is eveneens van groot belang. Deze moeten zo bevestigd worden dat ze niet meer kunnen bewegen. Kunnen ze dit wel, dan is de kans reëel op geblutste eieren. Erger is nog, als de nestkast gewoon naar beneden valt. De vogel die zich op dat ogenblik in de nestkast bevindt, zal er later nog moeilijk in te krijgen zijn, indien hij/zij het tenminste overleeft heeft. Ook voor de aanwezige eieren of jongen kan dit fataal zijn.

9) Voor het eerst in een tentoonstellingskooi

Vogels die uit een grote kooi of volière komen en voor het eerst in een tentoonstellingskooi geplaatst worden, moeten vooral tegen zichzelf beschermd worden. Hiervoor is het aan te raden om vooraf langs de binnenkant van het voorfront doorschijnende plastiek te spannen. Dit

voorkomt dat de vogel, door steeds tegen het voorfront te vliegen, zichzelf uitschakelt als mogelijke tentoonstellingsvogel. Vooral kwetsuren rond de snavel kunnen in dermate voorkomen dat ze nooit meer genezen.

10) Drinkflesjes

De laatste jaren wordt er op vele tentoonstellingen gestreefd naar uniformiteit, voor wat betreft de kooien en drinkflesjes. Wat deze laatste betreft wordt het model van die kleine brede drinkflesjes met een witte voet, zeer vaak gebruikt.

Ze zijn praktisch in gebruik en het drinken geven gaat vlug, omdat bij dit model geen bijbehorende ring is. Doch, hier knelt het schoentje!!! Vooral tamme vogels laten zich wel eens van de tralies glijden. Meestal zitten bedoelde drinkflesjes vrij conisch, waardoor het gevaar bestaat, dat de vogel met de poot gekneld raakt. Een vogel in dergelijke situatie, raakt in paniek en probeert zich met geweld uit deze toestand te bevrijden. Het resultaat is gewoonlijk dat precies hierdoor de vogel helemaal klem komt te zitten. Heb je het nog net gezien dan valt de vogel misschien nog te redden. In het andere geval, breekt de poot en is de vogel niet alleen voor de shows verloren maar is hij voor de rest van zijn leven kreupel. Zelf vind ik dat de liefhebbers zouden moeten eisen, dat de fabrikanten er de ringen bij leveren. Hier en daar kunnen bedoelde ringen reeds afzonderlijk gekocht worden. Een bewijs dat het nodig is. Het moet wel gezegd dat niet alle drinkflesjes het zelfde gevaar in houden. Maar met vogels kan men nu eenmaal geen risico nemen en zeker niet met goede want die hangen er het eerst tussen.

Deel deze pagina