Als u lid wordt van vogelvereniging 'Zang en Kleur' Opheusden bent u ervan verzekerd dat u lid bent geworden van een jonge, dynamische en groeiende vereniging. Wij houden diverse ledenvergaderingenper jaar, één of meer lezingen, een jaarlijkse tentoonstelling en nog enkele andere activiteiten om de onderlingen band optimaal te houden.

Voor volwassenen           € 35,=   per jaar

jeugdleden tot 17 jaar & steunleden € 20,= per jaar

bent u lid van 'Zang en Kleur' en van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers en ontvangt u maandelijks het blad 'Onze Vogels'.

Ja, ik wil lid worden van 'Zang & Kleur' Opheusden en mijn gegevens zijn als volgt......

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboorte datum:

Tel. nr. mobiel:

e-mail:

Betaling: bij aanmelden contant, daarna jaarlijks per automatische Incasso

Ik ben ook lid van vereniging: in:

Helaas is het niet mogelijk om dit formulier via onze site te verzenden. Wij vragen u de bovenstaande gegevens te mailen naar de secretaris: zangenkleuropheusden@live.nl Hij zal dan zo snel mogelijk contact opnemen met u opnemen. 

Geelpootsuikervogel (Cyanerpes lucidus)

Geelpootsuikervogel (Cyanerpes lucidus)

Deel deze pagina