Observeren is leren

Roodkuifkardinaal

Roodkuifkardinaal

Deze kreet hoort men het meest bij ornithologen en in ziekenhuizen enz. Als u deze woorden opzoekt in een woordenboek zal men zien dat hier de term WAARNEMEN steeds naar voren komt. Ornithologen spreken van iets observeren of bv. een observatie verslag maken. Wij als kanarie kwekers zouden dit ook veel meer moeten doen. Onze vogels steeds goed blijven observeren, dan zal men veel zaken eerder zien, eerder kunnen ingrijpen en ook je vogels beter leren kennen .Dit observeren begint al bij aankoop van de vogels, in de winterperiode, in de ruiperiode, voorbereidingsperiode, kweektijd, in de TT periode. Kortom dagelijks kun en zou je de vogels moeten observeren over een bepaalde periode. Zodoende kan men teleurstellingen tijdig waarnemen (observeren). Want men zal in een vroeger (begin) stadium iets waarnemen bv. een ziekte, vastzittende ring, enz. enz. opmerken, behandelen en zeer zeker tijdig verhelpen, voordat zich bv. de ziekte verder zal kunnen uitbreiden, of bij een te weinig vocht / zuurstofgehalte de jonge afsterven in het ei. Ik weet wel, en het komt ook bij mij voor, als je met veel vogels kweekt is er snel iets over het hoofd gezien, waar we later van zeggen, ja dit is mijn eigen schuld. Ik denk dat wij kanarie kwekers in onze hokken / volières enz. veel en veel meer aan observatie van onze vogels moeten gaan doen. Het resultaat zal zijn, veel minder teleurstellingen in onze vogelsport. Het is toch onze hobby, we zien onze vogels toch graag, dus doe dit dan dagelijks meerdere malen even. Doe dagelijks wat meer moeite aan observeren van onze vogels bij het goed zuiver houden van onze hokken en dagelijks vers drinkwater en zaad geven. Ik wil verder in dit artikel jullie een aantal punten geven waarop te letten bij het observeren van kanarievogels en dit per periode. De aangedragen punten zijn bijlange na niet volledig, maar wel een richtlijn, waar we steeds op moeten blijven letten. Dan zullen de nodige problemen in grote maten afnemen door alleen maar goed en tijdig te OBSERVEREN.

1. Bij aankoop van vogels.


Zorg voor flinke vogels, gezonde glanzende gesloten bereddering zonder vuile aars en poten.


Let op de stuiteren, deze moeten droog en zuiver zijn.


Een goed gevulde vliesachtige borst.


Geen waterige genepen ogen, en of ontlasting.


Let op de ademhaling rustig en gesloten bek.


Piepende en krakende geluiden (vogels uitsluiten).


Zie naar de lever, mag niet donkerblauw en gezwollen zijn.


Scherp borst been en of misvormd (uitsluiten).


Recessief witte vogels blauwe schijn hoorndelen (uitsluiten).


Vraag naar het kweekboek en controleur, noteer afkomst.

Al deze punten kan men observeren vaststellen en al deze verschijnselen wijzen naar een gezonde of niet gezonde vogel.

2. Vogels thuis in de volières.


Aangekochte vogels +/- 14 dagen in een overgangsvolière (hok) plaatsen. Vogels moeten wennen aan voer, omgeving. Vogels die veel aan de zaadbak zitten er uit halen en apart zetten (vogels zijn meestal wat ziek).


Mannen en poppen tijdig scheiden.


Vogels die bloeden aan pennen apart zetten.


Vogels die veren pikken verwijderen en apart zetten.


Vogels die symptomen vertonen uit AD.1 wegnemen, vogels behandelen, als het blijft vogels van de hand doen.


Let op: water - voer - eivoer - licht - vocht enz. enz.


Vogels die geen 100% gezond worden uitsluiten voor kweek en opbouw van je stam.


Als men groenvoer geeft, dit met mondjesmaat, is je hok vochtig dan geen of weinig groenvoer. Controleer ook altijd de aankoopdatum van al je voer en producten.


Let op de ontlasting van de vogels. Goede ontlasting is groen met een witte stip.


Let op je bodembedekking, hou het droog en schimmel vrij.


Badwater na een uur altijd weghalen.


Drinkwater dagelijks verversen, loopt het flesje goed door enz. enz.


Recessief witte vogels krijgen deze vitamine A voldoende bij.

Al deze punten kan men observeren, vaststellen en al deze verschijnselen Wijzen naar een gezonde of niet gezonde vogel.

3. Vogels in de kweekkooi


Hou de man in de gaten, dat hij de pop niet overdreven lastig valt. Dit moet na enkele dagen klikken anders is er nog iets niet in orde bv. nog niet broedrijp, of de pop is op de lokroep van een andere man gekoppeld en wil deze man niet!


Als er punten voorkomen van AD.1 deze uitschakelen.


Kijken de vogels helder uit de ogen.


Toont de pop al een broedvlek (mooie vlezige onderbuik).


Heeft de man al vergrote tap en testikels, met een licht ingevallen buik.


Voeren de koppels elkaar al of blijven ze vechten.


Blijft de pop dagen, weken rondvliegen met nestmateriaal, kan ze wel de juiste nestplaats vinden (hang eens een bakje bij) of is de pop wel in broed conditie.


Geef zuiver en voldoende nestmateriaal (geen gedrenkte koord). Hebben de vogels geen materiaal om de pootjes.


Voldoende grit en sepia in de kweekkooi.


Zitten de zitstokken niet los en of te hoog.

Al deze punten kan men observeren vaststellen en al deze verschijnselen wijzen naar een gezonde of niet gezonde vogel.

Let vooral nog op het volgende:


Hou steeds in de gaten als de man de pop voert en niet te veel lastig valt dit geld ook andersom, elkaar voederen moet na een dag of drie normaal en goed zijn.


Zorg en controleer dat de pop een goed verzorgd vast gesloten nest maakt.


Pop moet broeden met gesloten bevedering en met een gesloten bek.


Let goed op de ogen van de vogels (helder blijven).


Controleer regelmatig het broedsel of er geen eitjes wegzakken en of vast komen te liggen, zorg in het nest voor een gladde, vast boden (draai er eens een paar keer door met een lamp).


Is de temperatuur - vochtgehalte - zuurstof - licht uren - bodem bedekking goed.


Blijf op de ontlasting letten (groen met witte stip).


Blijf badwater geven (niet vergeten).


Let op dat de man de laatste dagen van de broed niet te driftig wordt en aan het nest gaat trekken en of achter de pop gaat jagen. Zo ja, dan man wegnemen en later terug zetten als de jongen enkele dagen zijn of helemaal weglaten.


Verzet nooit de klok tijdens je kweek, hou hier rekening mee bij de aanvang van de kweek (instellen van de klok).


Geef eivoer met beetjes 2 dagen voor het uitkippen.

Jongen in het nest en in de ruiperiode.


Controleer uitgekomen jongen op de levervlek (blauw). Is deze erg groot, noteren in je kweekboek, vogels later wegdoen indien je er voldoende hebt.


Controleer of de pop het nest goed zuiver houdt en wat voert de pop eivoer of eivoer en zaad of alleen zaad.


Voert de man en pop samen, hoe groeien de jongen.


Wordt alles gegeten van het eivoer en je zaadmengsel.


Als je jonge vogels ringt, dit tijdig doen en controleer regelmatig als er geen jongen uit het nest zijn gegooid.


Kale plekken op de jongen, op de rug duidt op veren pikken van een van de ouders.


Piepen de jongen erg veel, dan voeren de ouders te weinig of er is iets anders loos.


Blijf je eivoer controleren dat het niet verzuurt.


Blijf maagkiezel en sepia geven.


Let op veren pikken geef tijdig een babykooi.


Let op water - voer - kiemzaad (verzuurd, te oud, te veel, te weinig enz. enz.)

Ja beste vogelliefhebbers/kwekers zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, diverse zaken kunnen er nog aan toegevoegd worden. Maar mijn bedoeling is geweest dat verzorgen en houden van vogels niet alleen is, gauw even water en voer geven. Dat dit dan kan lijden naar een goed resultaat. Een tijdige en goede regelmatige observatie zal zeer zeker teleurstellingen uitsluiten, omdat men dan in een vroeg stadium de oorzaak ziet en kan herstellen. Ik kan me goed voorstellen dat, en het gebeurt hoor, een pop iets dik op het nest zit, men ziet dit en men denkt, dit zal morgen wel over zijn, het is maar tijdelijk, anderdaags wat nou!! De pop is van het nest en zit onder op de bodem. Ja nu maar eens goed kijken wat hier de oorzaak van is. Wat blijkt, verdomme het drinkflesje liep niet door. Ja de pop heb je nog kunnen redden, maar het legsel verloren. Begrijp je wat ik nu bedoel. Onbevruchte eieren, hoe kan dat? Wat bleek: twee poppen samen zitten. Ja zeg niet dat dit niet gebeurt. Begrijp je wat ik nu bedoel met observeren/controleren. Enkele jongen dood in het ei, gecontroleerd. Ja toen het te laat was zag je dat deze eitjes vast zijn komen te liggen en dat ze zo de laatste dagen niet meer gedraaid zijn. Begrijp je wat ik bedoel.

"Kortom" als je vogels koopt, kweekt, bij een goede en regelmatige controle kan men veel problemen voorkomen. Men ziet het tijdig, men kan tijdig handelen zodat men teleurstellingen zeker voorkomt.

DUS GOED OBSERVEREN EN DAARDOOR TIJDIG INGRIJPEN! EN DAN NOG KAN JE TEGENSLAG KRIJGEN MAAR WEES GERUST HET ZAL EEN HEEL STUK MINDER ZIJN.

Ik hoop u hier weer voldoende stof gegeven te hebben om goed en tijdig je vogels te OBSERVEREN en dus problemen te voorkomen. Een goed kweek Wout van Gils. e-mail: wout@woutvangils.be

Australische Kuifduif

Australische Kuifduif

Deel deze pagina