Dat zit

Veelkleurengors

Veelkleurengors

Ja beste vogelvrienden een vreemd begin voor een artikel zal je denken, ik moet toegeven ik vind het zelf ook, maar ik weet zeker als je het artikel goed doorlezen hebt dat je je zult afvragen ZIT 'T WEL GOED ???? Ik denk van niet en dat er vele onder ons kanarie kwekers en of andere vogelliefhebbers weer aan het werk kunnen want wees gerust bij vele kwekers vogelliefhebbers ZIT HET NIET GOED. 

Nu, we gaan ter zake, wat ik bedoel met mijn artikel is het volgende: ZIT DE VOGEL WEL GOED ????Ja zal je denken die zit goed. Nu daar ben ik het in vele gevallen lang niet mee eens tijdens mijn lange ervaring als kanariekweker, TT speler en als keurmeester is mij erg veel opgevallen over de houding van de vogels en steeds in het nadeel van deze vogels. Dikwijls is dit erg jammer vooral als het gaat om goede vogels die net dat laatste puntje verliezen door een iets minder goede houding. De oorzaak licht jammer genoeg niet bij de vogel en of keurmeester maar bij de liefhebber. Niet altijd staat de liefhebber er bij stil maar ik weet zeker, na het lezen van dit artikel wel.

En je zult moeten toegeven: 'T ZAT NIET GOED !!!!

Ik zal beginnen bij de inrichting en huisvesting van de vogels en loop zo de gehele kweek en voorbereiding door. Om te stoppen in de TT kooi en ik geef hierbij de fouten en de verbeteringen en of methode weer om de vogel een goede zit te geven. Zodat we straks kunnen zeggen: 'T ZIT WEL GOED. Eerst wil ik de juiste houding beschrijven van de kanarievogel.

DE HOUDING VAN ONZE KANARIEVOGELS

Onze kleurkanarie moet op de zitstok een perfect uitgebalanceerde houding aannemen. Het lichaam geheel vrij van de zitstok onder een hoek van 45°. De vleugels nauw gesloten tegen het lichaam zonder te kruisen, de staart wordt gedragen in de lijn van de lichaamsas en ook deze dient goed gesloten te zijn. U ziet, een vrij eenvoudige opdracht maar in de praktijk is het dikwijls anders gesteld. We gaan eens zien.

IN DE VOILERE VAN ONZE VOGELS

Bij aankoop van vogels worden deze, na ze enige dagen in een observatie kooi te hebben gezeten, overgeplaatst naar de volière. Daar komen dikwijls de volgende fouten voor:

A - ZITSTOKKEN ZIJN TE DIK.

B - ZITSTOKKEN ZIJN TE DUN.

C - ZITSTOKKEN ZITTEN VEEL TE HOOG TEGEN HET PLAFON.

D - ZITSTOKKEN BESTAAN UIT BOOMTAKKEN ENZ.

E - ZITSTOKKEN ZIJN VEEL TE GLAD, VUIL EN OF ERG RUW.

F - ZITSTOKKEN ZITTEN VLAK EN ONDER ELKAAR.

G - ZITSTOKKEN TE VER ACHTER IN DE VOILERE GEMONTEERD.

H - DENK AAN DE LICHT/ZON INVAL PER KLEURSOORT.

Door deze fouten komen de volgende oorzaken naar voren bij onze vogels en kunnen de oorzaak worden van latere gebreken en of fouten die opgemerkt worden door de keurmeester, die eigenlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten worden opgevangen en of aangeleerd.

A - Bij te dikke zitstokken komen de punten die zijn aangehaald in NR 1 praktisch geheel terug. Ook zal de ontwikkeling van de tenen en poten van de jonge vogels niet ten goede komen, voetverdikking en te lange teennagels en knobbeltjes kunnen er door ontstaan. B - Bij te dunne zitstokken zal de vogel zich niet goed kunnen houden en zal op en neer gaan waggelen en/of gaan vlinderen. De vogel zal regelmatig van zijn stok 'schuiven' en dus onrustig worden en zijn verenpak onnodig beschadigen. Ook zal hij gewoontes aanleren die er later moeilijk uit te krijgen zijn. Omdat de stokken te dun zijn zal de vogel een liggende houding aannemen. (gaat praktisch liggen op de zitstok) dit is later erg moeilijk af te leren.

C – Zitstokken te hoog plaatsen bijna tegen het plafon, zo zal de vogel ook een liggende en gedrukte houding aanleren en dit valt ook weer moeilijk af te leren.

D - Dit ziet men ook wel eens het zal duidelijk zijn dat deze vogels minder goede houdingen aanleren en aan de poten zullen knobbels voetverdikkingen kunnen ontstaan, ook openstaande tenen kunnen hierdoor ontstaan.

E - Ook hier ontstaan fouten zoals genoemd in de punten 1t/m 5. Verder zullen hier gekwetste tenen en of vermiste teennagels ontstaan, en er zullen zeker ontstekingen ontstaan met alle nare en onherstelbare fouten nadien als resultaat.

F - Ook hier ontstaan fouten zoals genoemd in de punten 1t/m 5. Verder zal hier het beruchte verenpikken een aanvang kunnen nemen, de vogels kunnen zo elkaar gemakkelijk aanraken en door de verveling en de makkelijke prooi, via de zitstok is je hok zo verminkt door dit veren gepik.

G - Dit hoeft nu niet zo'n grote gevolgen te hebben maar persoonlijk zie ik de stokken liever wat dichter bij de liefhebber staan zodat de vogels gewent raken aan het doen en laten van de mens. Later in de TT kooi kan dit voordelen opleveren.

H - Zoals ik al eens in een ander artikel beschreven heb mogen niet alle vogels in het zonlicht zitten. Dus hou hier ook rekening mee, wil men na de rui periode niet voor verrassingen komen te staan.

U ziet beste vogelvrienden hier zijn nog al wat aanpassingen te doen. Ik zou aanraden het volgende te doen. Maak je stokken afzonderlijk van elkaar en/of met tussenschotjes zodat de vogels elkaar niet aan kunnen raken. Zorg verder dat ze maximaal een afstand hebben van het hoogste punt van ongeveer 16 cm. en breng deze zo ver als kan naar voren in je volière, en per vogelsoort(en) zorgen voor wel of geen inval van zonlicht. Zorg dat de vogelstokken nooit onder elkaar staan zonder een afscherming (kapjes) erboven. Iedereen kent tegenwoordig de bekende éénzit driehoekjes, gebruik deze en gebruik ze op de juiste plaats. Zorg verder voor een goede hygiëne van de kooi en zitstokken. Gegarandeerd komen je vogels beter uit de volière en het begin van de aanzet van een goede houding is gemaakt.

DE KWEEKKOOI.

Als de vogels uit de volière of verblijfplaats komen en we gaan de vogels voorbereiden in de kweekkooi, om later in de kweekkooi te gaan kweken kan er met de zitstokken ook nog veel fout gaan OA:

A - ZITSTOKKEN ZIJN TE HOOG GEPLAATST.

B - ZITSTOKKEN ZIJN TE DUN EN OF TE GLAD.

C - ZITSTOKKEN TE DICHT BIJ DE NESTBAKJE GEPLAATST.

D - ZITSTOK VERGETEN BIJ HET DRINKBAKJE.

E - ZITSTOKKEN TE DICHT OF TE KORT NAAST ELKAAR.

F - ZITSTOK ZO PLAATSEN DAT VOGEL MET KOP EN OF STAART NAAR JE TOE ZIT TE KIJKEN. 

Door deze fouten komen de volgende oorzaken naar voren bij onze vogels en kunnen de oorzaak worden van latere gebreken en of fouten die opgemerkt worden door de keurmeesters, die eigenlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten worden opgevangen en of aan- of afgeleerd.

A - Zitstokken te hoog in de kweekkooi geeft problemen bij het bevliegen van de pop door de man, dit geeft niet alleen een slechte bevruchting en of onbevruchte eieren. Maar ook de pop en de man en eventuele jongen gaan een gedrukte houding aannemen, die ze zich zullen aanleren en zeer moeilijk af te leren zijn.

B - Dit geeft ook weer grote problemen bij het bevliegen van de pop en kan weer lijden tot onbevruchte en of slecht bevruchte eieren. Ook de eventuele jongen en oude vogels zullen altijd een gedrukte houding gaan aanleren dit om hun evenwicht gemakkelijk in balans te houden. De vogel zal steeds op stok gaan zitten met doorgezakte pootjes, dit wordt een gewoonte en de vogel zal dit later in een kooi met goede stokken automatisch gaan doen omdat ze het zich zo aangeleerd heeft.

C - Dit kan weer lijden tot hinderen van de pop tijdens het broeden, de man kan zo makkelijk bij de veren van de pop en kan tijdens deze verveling aanleiding geven tot het hinderen van de pop tijdens het broeden en zelfs lijden tot het uittrekken van nestmateriaal, met als resultaat een mislukt broedsel. Ook als er jongen in het nest liggen kan dit sneller aanleiding geven tot verenpikken, met beschadiging en misgroei van de veren tot gevolg, waar men later wel weer eens spijt van kan krijgen.

D - Dit ziet men ook wel eens, de vogel komt toch wel aan zijn drinkwater maar de beschadiging aan het verenpak is groot en zeker de staart heeft veel te lijden en gebroken staartpennen zullen regelmatig voorkomen met misgroei tot gevolg.

E - Zitstokken te dicht op of achter elkaar geeft ook weer aanleiding tot het bij elkaar uitrekken van de staartpennen en een reden te meer om met verenpikken te beginnen. Men zal hierdoor steeds een slechte staartbevedering hebben met misgroei tot gevolg. Ook weer aanleren van een gedrukte houding kan hiervan de oorzaak worden,

F - Dit heeft tot voordeel dat de vogel altijd naar je toe moet kijken en dat doen ze ook, ze gaan altijd naar het licht toe. Je zult zo de vogels altijd beter kunnen observeren en eventuele ziekten en/of andere zaken veel eerder opvallen. Verder zullen de vogels eerder eigen aan je worden dan dat de stokken in de lengte van de kooi staan en dat je de vogel alleen maar ziet aan de zijkant. Met andere woorden het speelt in het voordeel van de vogel, ze zullen rustiger zijn als dat de stokjes in de breedte staan, en de kweker kan veel beter observeren. Alleen maar voordelen dus voor vogel en kweker.

Ziet beste vogelvrienden ook in de kweekkooi kan het fout gaan en de jonge vogels worden door deze foutieve stokken gewoonten aangeleerd die ze later heel moeilijk afleren. Dat kan weer tot punten verlies lijden op de TT. Dus controleer je zitstokken in je broedkooi en doe aanpassingen als dit nodig mocht zijn.

Nu ik toch in de kweekkooi bezig ben wil ik nog even iets kwijt over het nestbakje, het hoort wel niet bij dit artikel of misschien toch wel. Zet je nestbakje voor in de broedkooi tegen de tralies. De broedende pop wordt zo rustiger en eigen aan je, er is een betere luchtcirculatie voor de eieren en later zullen de jongen bij lange na niet zo schuw zijn en niet meer wegduiken als je het nest controleert. De jonge vogels leren zo eigen aan je te worden en zullen dit steeds bij zich blijven dragen wat later weer voordelen kan geven bij eventuele Tentoonstellingen.

TENTOONSTELLINGSKOOI.

Als de vogels uitgeruid zijn en met de nodige zorg uitgesorteerd zijn voor de tentoonstelling komen ze op een gegeven moment in de TT kooi terecht. De TT kooien van tegenwoordig zijn van goede kwaliteit en inrichting. Maar oudere kooien of die kooien die door de kweker zelf zijn gemaakt kunnen fouten hebben die spijtig zijn voor onze vogels.

Deze fouten kunnen zijn OA :

A - STOKJES TE HOOG GEPLAATST IN DE TT KOOI.

B - STOKJES TE DUN (EIGENLIJK EEN KOOI VOOR EXOTEN)

C - STOKJES ZODANIG OPGESCHUURD DAT ZE GLAD ZIJN.

D - STOKJES TE DICHT BIJ ELKAAR EN OF BIJ DE ZIJKANT VAN DE TT KOOI.

E - STOKJES TE LAAG BIJ DE BODEM.

Ja beste sportvriend ik hoor je al denken, die oorzaken ken ik nu onderhand wel. Nou dat is nu precies wat ik heb willen bereiken met dit artikel namelijk: ZIT 'T wel goed met onze zitstokken. Ik denk dat, als je goed gaat kijken, er nogal wat hapert en verbeterd kan worden ten voordele van onze vogels. Toch wil ik ook van de TT kooi stokjes de oorzaak beschrijven om je er zodoende zeker te overtuigen dat het NIET ALTIJD GOED ZIT.

A - Welke houding je de vogel ook hebt aangeleerd, de vogel voelt dat ze bijna tegen het dak van de TT kooi zit en is dus genoodzaakt een gedrukte houding aan te nemen. En de keurmeester is genoodzaakt dit te bestraffen.

B - Men ziet dit regelmatig en ik denk dat er kwekers zijn die diverse soorten vogels hebben onder andere tropen, en zodoende komt onze kanarie vogel wel eens in zo'n kooi met die dunne stokjes en de vogel kan zich bijna niet houden, springt maar op en neer of zal steeds naar de bodem gaan om makkelijk te zitten. Denk dus aan de juiste maat zitstokjes voor onze kanarievogels.

C - Het zuiver en goed ontsmetten van de kooien is een MUST voor onze vogels, de liefhebbers doen dat dan ook, maar onbewust zijn er veel liefhebbers die hun stokjes steeds goed zuiver maken met een schuurmatje dat deze op den duur erg glad worden zonder dat ze er zelf erg in hebben. De vogel zal hier veel hinder van hebben. Dus aandacht in deze gevraagd of ga over op de gegroefde zitstokjes, als de vogels ze konden vragen deden ze het.

D - Dit zal tot gevolg hebben dat de staart altijd erg vuil is en/of beschadigd, wat weer zal lijden tot puntverlies bij de beoordeling.

E - Dit zal tot gevolg hebben dat de staart altijd erg vuil is en/of beschadigd, wat weer zal lijden tot puntverlies bij de beoordeling.

BESTE SPORTVRIENDEN:

Ik hoop met dit artikel jullie weer aan het denken en observeren te zetten. Ik weet zeker dat er bij vele liefhebbers het één en ander hersteld moet worden en doe het dan ook voor de vogel, voor je zelf, voor de keurmeester en voor de bezoeker. De vogel zal er zich graag en gewillig naar gaan gedragen.

Verder ZIT 'T WEL GOED dacht ik, alleen wist ik van te voren niet dat zo'n eenvoudige titel zo'n lang verhaal zou worden.

Ik hoop dat het onze vogels ten goede komt. VAN GILS WOUT Keurmeester AOB/BOU/COM.

E-mail: wout@woutvangils.be

Pestvogel

Pestvogel

Deel deze pagina